Mokinių piligriminė kelionė

     2017 m. rugsėjo 13 d. mokyklos mokinių  su tikybos mokytoja Dangyra Sasnauskiene piligriminė kelionė į Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus. ​