Projektas „Pažink valstybę“

     2017 m. rugsėjo–gruodžio mėn. Ugdymo plėtotės centras drauge su partneriais įgyvendina projektą „Pažink valstybę“, kurio tikslas – supažindinti moksleivius su įvairiomis viešojo gyvenimo sritimis, aptarti aktualias regionines ir nacionalines problemas, jų sprendimo būdus. Dalyvauti projekto veiklose buvo pakviesti šeštų – vienuoliktų klasių mokiniai su ne mažiau kaip vienu mokytoju.
     Iš 140 pretendavusių ugdymo įstaigų dalyvauti projekte buvo pakviestos 60 mokyklų iš 22 savivaldybių. Jos buvo atrinktos remiantis geografiniu (teritoriniu), socialiniu ekonominiu ir daugiakalbės aplinkos kriterijais. Tarp atrinktų mokyklų – net dvi iš Jurbarko rajono savivaldybės. Tai Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla ir Viešvilės pagrindinė mokykla. Mokyklas projekte atstovaus 8 ir 9 klasių mokiniai vadovaujami mokytojų Karolinos Kliukienės ir Eglės Gečaitės.
     Projekto metu mokiniai su mokytojais vyksta į pasirinkto viešojo sektoriaus institucijas, kur turi galimybę detaliau susipažinti su jų veikla, aktualiausiais darbais ir kylančiomis problemomis bei pasiūlyti jų sprendimo būdą, taip pat pagal galimybes įsitraukti į problemų sprendimus. Abiem Jurbarko rajono mokykloms atiteko ta pati Valstybės valdymo sritis – „Ūkis“. Jų projekto problema – investicijų pritraukimas į kaimiškas vietoves, didinant jų turizmo galimybes.
     Norėdami iš arčiau susipažinti su esama situacija, kad galėtų pasiūlyti šios problemos sprendimo būdus, spalio 24 d. Jurbarko rajono savivaldybėje lankėsi Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos mokiniai lydimi istorijos mokytojos Karolinos Kliukienės ir pavaduotojos ugdymui Rasos Vyčienės. Svečius priėmė Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas Ernestas Sinkus. Jis kartu su mokiniais aptarė jų išsikeltas idėjas, mintis, kurias jie pateikė nubraižę plakatus, vertino įgyvendinimo galimybes. E. Sinkus taip pat informavo moksleivius apie Jurbarko rajone įgyvendintus ir planuojamus įgyvendinti turizmo infrastruktūros gerinimo projektus.
     Kol šios mokyklos mokiniai bendravo su savivaldybės atstovu, viešviliečiai tuo pat metu lankėsi VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centre. Vėliau mokiniai keisis gauta informacija ir bandys rasti bendrą minėtos problemos sprendimo būdą. Paruoštą darbą jie turės pristatyti Vilniuje. Projekto veiklos tęsis iki 2018 m. sausio.
            Lina Lukošiūtė, Tarybos ir mero sekretoriato specialistė viešiesiems ryšiams