Viktorina „Irkis į gilumą“

   Kovo 22 d. mokykloje vyko Jurbarko dekanato 4- ų klasių mokinių viktorinos „Irkis į gilumą“ III- iasis etapas, kurį vedė tikybos mokytoja Dangyra Sasnauskienė, malda ir padrąsinamais žodžiais stiprino Jurbarko dekanas kun. Darius Auglys bei Skirsnemunės Šv. Jurgio parapijos klebonas kun. Egidijus Periokas. Į baigiamąjį etapą Kauno arkivyskupijoje siunčiama I vietos laimėtoja - Vytauto Didžiojo mokyklos komanda „Dievo varpelis“. Sveikiname nugalėtojus!