Septintokų kelionė į Kauną

     Spalio 11 d. septintokai buvo išvykę į Kauną. Gėrėjomės rudeniškai pasipuošusiu Kauno senamiesčiu, įdomiai leidome laiką pabėgimo, galvosūkių kambariuose, kur mūsų laukė iššūkiai, paslaptingos užduotys, azarto šiurpuliukai...
     Didžiausią įspūdį visiems paliko Kauno dramos teatro spektaklis „Lė - kiau, lė - kiau“. Spektaklis skirtas paaugliams - jauniems ir bręstantiems žmonėms. Čia sukasi beprotišku greičiu pilnas chaoso paauglių gyvenimas - patyčios, meilė, maištas, komplikuoti santykiai su bendraamžiais ir tėvais, savęs ieškojimas...