Projektas „Pažink valstybę“

     Mokykloje vykdomas projektas „Pažink valstybę“. Projekto dalyviai šeštos klasės mokiniai. Pradėjus vykdyti projektą kartu su mokiniais buvo aptartos svarbiausios savivaldos problemos mokykloje, seniūnijoje, savivaldybėje, pasirinktos veiklos sritys. Pirmame etape mokiniai privalėjo aplankyti ir susipažinti su vietos savivaldos institucijomis.
     Spalio 8 d. projekto „Pažink valstybę“ dalyviai, šeštos klasės mokiniai, dalyvavo susitikime su Skirsnemunės seniūnu Aidu Mozūraičiu ir seniūno pavaduotoja Raminta Greičiuviene. Seniūnas kalbėjo apie seniūnijoje dirbančius darbuotojus, jų veiklas. Daugiausia dėmesio buvo skiriama seniūnijos veiklos organizavimui. Seniūnijoje trys seniūnaitijos, kurioms vadovauja išrinkti seniūnaičiai. Veikia dvi kaimo bendruomenės. Su mokiniais seniūnas aptarė svarbiausias problemas.
     Spalio 22 d. projekto „Pažink Lietuvą“ dalyviai, šeštos klasės mokiniai, vyko į Jurbarko rajono savivaldybę. Susipažinimas su savivalda, viena iš projekte numatytų veiklų. Jurbarko rajono savivaldybėje mokinius priėmė švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) Lukas Bakšys. Savivaldybės atstovas trumpai supažindino mokinius su savivalda: Taryba, Mero, Administracijos veikla, jų vykdomomis funkcijomis.
     Didžiausią dėmesį Lukas Bakšys skyrė Jurbarko rajono jaunimo reikalams. Svarbiausia institucija jaunimo veiklos srityje rajone yra Jurbarko jaunimo reikalų taryba. Tarybą sudaro 12 narių. Kiekvienas aktyvus mokinys gali būti išrinktas į šią tarybą. Taryba koordinuoja jaunimo veiklas, skirsto projektams skirtas lėšas. Kalbėdamas apie jaunimo veiklas Jurbarke jaunimo reikalų koordinatorius išskyrė: jaunimo erdvę, neformalųjį vaikų švietimą, jaunimo parką, tradicinius renginius, jaunimo metų apdovanojimus.
     Susitikimo pabaigoje Lukas Bakšys kalbėjo apie svarbiausias problemas: nėra rajone jaunimo nevyriausybinių organizacijų, aktyvesnės rajono jaunimo reikalų tarybos, mažai teikiama pasiūlymų šiai tarybai, jaunimas nenori dalyvauti stovyklose.