Skirsnemunė: istorija, geografija, kalba

     Gruodžio 7 dienos rytą 5 - 10 klasių mokiniai sugužėjo į salę. Čia juos sukvietė mokytojai G. Klangauskas, R. Vyčienė ir L. Kuncaitienė. Vyko rytmetys – viktorina „Skirsnemunė: istorija, geografija, kalba“. Renginio tikslas – skatinti mokinius domėtis savo krašto kultūra (susipažinti su Skirsnemunės seniūnijoje esamais istorijos bei gamtos paminklais, analizuoti seniūnijos kaimų gyventojų kaitą ir pakartoti svarbiausius J.Baltrušaičio gyvenimo bei kūrybos faktus). Mokiniai ruošėsi iš anksto, rinko informaciją, varžėsi, kas daugiau žino. Rytmetys buvo ne tik įdomus, bet ir informatyvus.