Atmintis gyva, nes liudija

     Sausio 11 dieną mūsų mokykla, kaip ir dauguma Lietuvos mokyklų, prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Jau prasminga tradicija tapo minint Laisvės gynėjų dieną mokykloje 8 valandą ryte įžiebti languose žvakeles, visiems primenančias tragiškus Sausio 13-osios įvykius. Šia akcija siekiama puoselėti jaunimo istorinę atmintį ir patriotiškumą, priminti ir pagerbti žuvusiuosius bei nukentėjusiuosius valstybės gynėjus.
     Aktų salėje sugiedojus Lietuvos himną mokytojas Gediminas Klangauskas visiems susirinkusiems priminė apie žuvusius už Lietuvos ir mūsų visų laisvę. Pakvietė žuvusiųjų atminimą pagerbti tylos minute. Mokinės Mingailė Požėlaitė ir Aistė Tamošaitytė skaitė eiles. Skambėjo Jurbarko bardų klubo narių Kęstučio Basčio, Jogailės Gustaitytės ir Sauliaus Lapėno atliekami kūriniai, skirti Sausio 13-osios kovotojų už laisvę atminimui.
     Jau užaugo nauja karta, gimusi laisvoje, nepriklausomoje Lietuvoje, tad labai svarbu, kad įžiebdami žvakutes – gyvybės, šviesos, atminties simbolį – ir prisimindami tų dienų įvykius savo širdyse mokiniai pajustų nors mažą dalelytę tautos vienybės jausmo, išgyvento prieš 28 metus, 1991 m. sausio 13 dieną.