Margučių marginimas

      Balandžio 17 d. 1-4 kl. mokiniai margino margučius. Kiaušinių puošybos vašku bei raižymo technologijos mokė skirsnemunietės Onutė Jasaitienė ir Laima Šakaitienė. Dėkojame Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus renginių organizatorei Editai Riaukienei už suorganizuotą edukaciją.