Mokyklos ,,Maironiečių“ būrelio kelionė po poeto Maironio gimtąsias vietas

     Daug galime pasakoti apie mūsų garsųjį poetą, bet tik apsilankę be galo gražios gamtos apsuptame gimtajame krašte, pajuntame, iš kokios versmės liejosi nuostabios eilės.  Pirmiausia užsukome į Bijotus – čia Maironio tėviškė, tėvų namai. Išklausę įdomų ekskursijos vadovės pasakojimą, pavėsingu, ąžuolų apsuptu keliuku patraukėme į poeto gimtinę – Pasandravį. (Ąžuoliukų 155 – tiek šiemet būtų metų Maironiui.) Pasandravyje apžiūrėjome autentišką išlikusį šulinį, pavalkinę, kur buvo laikomi arkliai (vieną iš jų Maironio tėvas netgi šokti buvo išmokęs).
     Pailsėję, paskaitę  poeto posmus, pasidaliję patirtais įspūdžiais ir įgytomis žiniomis, vėl kilome į kelionę. Betygaloj aplankėme Maironio tėvų Aleksandro ir Onos Mačiulių kapą, juos pagerbėme skaitydami sūnaus poeto eilėraščius. Nukeliavome ir į Ugionis, kas norėjo, pasimeldė už dainiaus vėlę Ugionių bažnyčioje, o medinėje koplytėlėje atsigaivinome trykštančiu šaltinio vandeniu. Atsisveikinome su Maironio gimtuoju kraštu žvelgdami į nuostabų Dubysos slėnį, netikėtai atsivėrusį prieš mus iš pietinės bažnyčios pusės. Galbūt ir Maironis čia žvelgė...