Skirsnemunės vaikų vasaros dienos stovykla

      Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla vykdo projektą „Skirsnemunės vaikų vasaros dienos stovykla „Gera mums kartu“ (projekto Nr.JURB-LEADER-6B-JV-3-13-2018). Tikslas - gerinti Skirsnemunės vaikų neformalųjį ugdymą, mažinant socialinę atskirtį bei užtikrinant kūrybingumą bei turiningą vasaros poilsį derinant su darbiniu ugdymu.Stovyklos programa