Išvyka į Šiluvą

     Rugsėjo 11 dieną Didžiųjų Šiluvos atlaidų programoje ypač gausiai dalyvavo Jurbarko dekanato tikintieji: kunigai turėjo įvairias tarnystes šventovėje, choristai giedojo Šv.Mišiose, Caritas savanoriai atvykusius piligrimus vaišino kava ir arbata. Į šių piligrimų būrį aktyviai įsijungė ir mokiniai. Organizuotos mokinių grupės net 5 mokyklose. Skirsnemunės mokyklą atstovavo šeštokai ir devintokai, lydimi tikybos mokytojos R.Greičiūtės.
     Jau nuo ankstyvo ryto atvykę į nuostabiai išpuoštą Šiluvos miestelį, aplankėme muziejų, meldėmės Šv.Mišiose bazilikoje, pasivaikščiojome po atlaidams parengtas vietas, vaišinomės arbata Caritas kiemelyje. Buvo įdomu sutikti ir bendrauti su vienuolėmis iš Šventosios šeimos vienuolijos - esame susidomėję jų veikla ir turime pakvietimą aplankyti jas Marijampolėje. Paskutinį programos pusvalandį aplankėme Marijos Apsireiškimo koplyčią, kur galėjome susikaupę pabūti prie altoriaus, pastatyto ant akmens, menančio Marijos Apsireiškimą Šiluvoje piemenėliams 1608 metais. Dėkojame Jurbarko rajono savivaldybei už pagalbą nuvykti į Atlaidus. Ši diena mums padovanojo dvasinę atgaivą ir įkvėpimą būti geresniems.