Konferencija „Alternatyva: jaučiu, mąstau, kalbu“

     Jau ketvirti metai iš eilės Jurbarko Naujamiesčio progimnazija kartu su Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija organizuoja respublikinę bendrojo ugdymo mokyklų administracijos atstovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, tėvų, mokinių, Mokinių tarybų metodinę – praktinę konferenciją  „Alternatyva: jaučiu, mąstau, kalbu“. Kiekvienais metais ji būna skirta vis kitai aktualiai temai. Šiais metais ji skirta paminėti Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos dieną. Konkurso dalyviai buvo kviečiami išreikšti savo nuomonę apie tai, kas juos neramina mokykloje, šeimoje, mieste, šalyje. Mūsų mokyklą atstovavo trys mokinės: dešimtokės Dovilė Pigagaitė ir Mingailė Požėlaitė, bei septintokė Agnė Gaudinskaitė. Laureate tapo Dovilė Pigagaitė. Sveikiname dalyves ir jų mokytoją Laurą Kuncaitienę.