Spinduliuoti gerumą ir meilę

     Prasidėjo Adventas - susikaupimo, ramybės ir gerumo metas... 
     Gruodžio 5 d. penktoje ir aštuntoje klasėse vyko integruotos tikybos ir lietuvių literatūros pamokos „Spinduliuoti gerumą ir meilę... Aukščiausių bendražmogiškų vertybių ir krikščioniškos tradicijos ryšys.“ Pakviestos tikybos mokytojos Rasos, pamokose svečiavosi vienuolės iš Šv. Vincento Pauliečio Gailestingųjų seserų kongregacijos. Per žaidimus, šiltą bendravimą mokėmės savyje atverti didžiausią bendražmogiškąją vertybę - meilę artimui. Dėliojome Advento vainiką ir aiškinomės jo simboliką - mokiniai suprato, kad krikščioniškosios ir bendražmogiškos vertybės tos pačios, o didžiausia jų - meilė žmonėms, kurią dovanoja šios vienuolės ne žodžiais, o visu savo gyvenimu.