Meilė žmogui ir Tėvynei

     Vasario 14-tąją mokykloje minėjome Vasario 16-tosios šventę. Ta proga mokykloje vyko visų pamėgtas protmūšis, kuriame dalyvavo net 10 mišrių komandų sudarytų iš mokyklos mokinių, mokytojų, tėvelių. Mingailė Požėlaitė susirinkusiems perskaitė gražias Vydūno mintis apie Lietuvą, Tėvynę ir Meilę jai. Mokytoja Karolina Kliukienė organizavo ir vedė renginį, o garbinga komisija, kurią sudarė anglų kalbos mokytoja Ramunė Urbonienė, pavaduotoja ugdymui Rasa Vyčienė ir matematikos mokytoja Nijolė Perminienė skaičiavo rezultatus. Džiaugiamės visų aktyviu dalyvavimu, naujomis įgytomis žiniomis.