Mokinių pavasario (Velykų) atostogos nuo 2020-03-16 iki 2020-03-27

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais: „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“, keičiamas mokinių pavasario (Velykų) atostogų laikas: atostogų pradžia – 2020 m. kovo 16 d., pabaiga – 2020 m. kovo 27 d.