UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU

Mokykloje nuo 2020 m. kovo 30 d. organizuojamas nuotolinis mokymas. Susipažinkite su ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU SKAITMENINIŲ TECHNOLOGIJŲ KOORDINATORIUS

Mokyklos direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-60 ,,Dėl skaitmeninių technologijų administratorių paskyrimo“ (vadovaujantis Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, patvirtintomis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372) paskirti mokyklos ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu skaitmeninių technologijų administratorius (konsultuoja mokytojus ir mokinius IKT naudojimo klausimais):

Martynas Juzėnas, kompiuterijos inžinierius (kontaktai: tel. 860582034 el. p. martynas.juzenas@gmail.com)

Mokytojų ir mokinių konsultavimą IKT naudojimo klausimais koordinuoja mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui (tel. Nr. 8 61288191).