Informacija Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos bendruomenei

Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki 2020 m. lapkričio 27 d. ugdymo procesas mokykloje organizuojamas šiais būdais:

  • Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu:
  • 1-4 klasių mokiniams ugdymo procesas organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu;
  • 5-10 klasių mokiniams ugdymo procesas organizuojamas derinant nuotolinį mokymą  su kasdieniu mokymu;
  • Mokymo namuose ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.