Kovas su psichologu Evaldu Karmaza

     Mūsų mokykla jau antrus metus dalyvauja Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“, kurio tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose. Viena iš projekto veiklų yra bendruomenės švietimas ją telkiant būtent šiam tikslui, todėl kovo mėnesį turėjome net tris nuotolinius susitikimus su patyrusiu specialistu, psichologu Evaldu Karmaza. Kovo 16 dieną 5 - 10 klasių mokiniai dalyvavo paskaitoje „Nieko nenoriu: motyvacija mokytis“ ir diskutavo su lektoriumi apie itin opias  problemas, kurias, pasirodo, galima sėkmingai išspęsti, tereikia pasakyti sau: „Aš galiu, aš noriu“. Kovo 17 vakarą kartu su psichologu produktyviai praleido ir mokinių tėvai dalyvaudami paskaitoje „Vaiko motyvacija veikti, mokytis ir siekti“. Kovo 23 daug naudingų patarimų, įžvalgų apie profesinį bendravimą ir bendradarbiavimą  E. Karmaza pateikė mokyklos pedagogams seminare „Bendravimas ir bendradarbiavimas su moksleivių tėvais“. Visos temos aktualios, kadangi karantino laikotarpis kelia daug iššūkių visai mokyklos bendruomenei ir juos sėkmingai įveikti galime tik veikdami išvien ir judėdami ta pačia kryptimi.