Išvyka į Mažąją Lietuvą

     Birželio 2 dieną mes, aštuntokai, su auklėtoja L. Kuncaitiene keliavome po Mažąją Lietuvą. Smalininkuose aplankėme senąjį uostą, seniausią Lietuvoje ir pirmąją Nemuno vandens matavimo stotį, važiavome Smalininkų ąžuolų alėja, kuri, pasirodo, yra seniausia ir ilgiausia Europoje, apžiūrėjome Viešvilės žuvitakį. Prie Raganų eglės klausėmės legendų, įveikėme Rambyno kalną, užsukome į Bitėnų kapinaites, kurios atspindi Mažosios Lietuvos tradicijas. Aplankėme baltųjų gandrų perimvietę, užsukome į garsaus spaustuvininko Martyno Jankaus sodybą, kur apžiūrėjome paveikslų galeriją po atviru dangumi bei jaukiai pabendravome. Praplėtėme žinias apie šį kraštą, klausėmės įdomių mokytojos Lauros pasakojimų. Diena buvo kupina juoko, džiaugsmo, saulės ir įspūdžių!
     Agnė Gaudinskaitė