Penktokų krikštynos

     Pagaliau, tiek stebėję, tiek žiūrėję, lapkričio 22 dieną šeštokai mobilizavo visus penktokus ir, šiems įvykdžius užduotis, pripažino juos pilnateisiais pačios šauniausios Skirsnemunės J. Baltrušaičio mokyklos penktokais!!! Buvo linksma ir smagu, belieka penktokams toliau vykdyti priesakus ir mylėti mokyklą.