Piešinių ir darbelių paroda

     Vasario mėnesį mūsų mokyklos pradinių klasių mokytojos  organizavo mokinių piešinių ir darbelių parodą skirtą Vasario 16-ajai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, ir Kovo 11-ajai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, paminėti. Visi moksleiviai noriai dalyvavo parodoje, o dabar grožisi savo darbais. Piešinių parodą galima pamatyti pradinės mokyklos pastate.

IUG šventė Vasario 16-ąją

     Vasario 13 d. ikimokyklinėje ugdymo grupėje vyko eilėraščių konkursas „Lietuva- mano šalelė“ skirtas Vasario16-ajai Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Nuoširdžiai ir atsakingai išmoktus eilėraščius deklamavo Eivinas, Aistis, Vita, Gerda, Saulius, Arijus, Rugilė, Meida. Tarp gražių žodžių skambėjo ir dainelės apie Lietuvą, Tėvynę. Po konkurso „Boružiukų“ grupės vaikučiai aplikavo vėliavėles, o „Meškučių“ grupės vaikučiai pagarbą ir meilę Lietuvai išreiškė spalvindami ją trispalvės vėliavos spalvomis.

PUG paminėjo Vasario 16-ąją

     Priešmokyklinio ugdymo vaikučiai paminėjo Vasario 16-osios šventę. Mokytoja papasakojo apie tuometinę Lietuvą, kodėl švenčiama ši diena. Vaikai šoko, dainavo, deklamavo eilėraščius, žiūrėjo filmuką „Vilniaus legenda“. Vėliau visi spalvino Gedimino pilį. O vaišės visus nustebino, nes vaisiai taip pat buvo sudėlioti Trispalvės spalvomis. Vaikučiai labai džiaugėsi švente. 

Filmų naktis

Vasario 7-8 naktį mokykloje siautė filmų naktis, kurią organizavo mokyklos „Kinomanų“ būrelis ir jo vadovė K. Kliukienė. Pradžioje mokiniai sulaukė svečių - aktorių Arno Ašmono ir Godos Petkutės. Svečiai su mokiniais pasidalino aktoriaus profesijos subtilybėmis, parodė keletą scenos judesio ir kalbėjimo pratimų, atsakė į rūpimus klausimus. Buvo labai jaukus susitikimas, po kurio svečius pakvietėme pasivaišinti picomis. Vėliau mokiniai žiūrėjo filmus, žaidė stalo žaidimus, sportavo.

Muzikos pamoka kitaip

     Vasario 5 d. mokykloje vyko muzikos pamoka „Pučiamųjų muzikos instrumentų orkestras“ kitoje erdvėje. Pamoką vedė Jurbarko A. Sodeikos meno mokyklos trimito klasės mokytojas ir pučiamųjų orkestro „Šventė“ vadovas Vincas Bakšys. Pamokai žavesio ir šventinės nuotaikos suteikė pučiamųjų orkestro atliekamos nuostabios melodijos.

Lietuvių kalbos pamoka bibliotekoje

     Sausio 27 dieną 7 ir 10 klasės mokiniai lankėsi bibliotekoje. Tikslas – susipažinti su Metų knygos rinkimuose nominuotomis geriausiomis lietuvių autorių knygomis, skirtomis paaugliams. Bibliotekininkė Giedrė Jasinskienė trumpai papasakojo apie akciją, jos tikslus, pristatė ekspertų komisijos išrinktas knygas. Dešimtos klasės mokinė Mingailė Marija Požėlaitė skaitė mintinai pasiruoštą prozos ištrauką.  

Projektinės veiklos „Gamtotyra“ pradinėse klasėse pristatymas

     Pradinių klasių mokiniai 2 mėnesius vykdė projektinę veiklą „Gamtotyra“. Šio projekto tikslas buvo aktyvinti mokinių žinias apie gamtą ne tik žodiniais metodais, bet ir aktyvia tiriamąja veikla natūralioje gamtinėje aplinkoje. Mokiniai per pamokas ir po pamokų atliko individualius ir grupinius gamtotyros darbus. Vykdė apklausas, surinko duomenis, padarė išvadas. 1-os klasės mokiniai atliko tyrimą „Mūsų augintiniai“. Po tyrimo paaiškėjo, kad daugiausiai mūsų mokyklos mokinių augina šuniukus. 2 -os klasės mokiniai atliko tyrimą „Vanduo – gyvybės šaltinis“.

Laisvės gynėjų diena

     Sausio 13 dieną mūsų mokykla kartu su Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriumi minėjo Laisvės gynėjų dieną. Susirinkę prie atminimo laužo mokiniai pristatė ir tylos minute pagerbė žuvusiuosius Sausio 13-tosios įvykiuose. Kaimo bendruomenės moterys kvietė kartu sudainuoti liaudies dainas ir pasivaišinti gardžia arbata. Dėkojame visiems atėjusiems į minėjimą.

Puslapiai