Penktokų krikštynos

     Nerimastingai laukėme pirmadienio. Kas gi bus, kaipgi mus krikštys? O pasirodo, turėjome gelbėti šeštokus, nes juos buvo pagrobę ateiviai. Buvo nelengva: teko virti žalią sriubą, ją ragauti, sprogdinti balionus, glostyti labai jau keistą ateivių augintinį, šokti ritualinius šokius, galiausiai – klūpėti ir kartoti priesaikos žodžius. Dėkojame mokytojai Karolinai Kliukienei, kuriai teko itin atsakingas tarpininkės ir vertėjos (nes ateiviai kalbėjo visiškai nesuprantama kalba!) vaidmuo. Visgi žali žmogeliukai, kai atlikome visas užduotis, atlyžo ir paleido belaisvius.

Išvyka į Jurbarko savivaldybės viešąją biblioteką

     Kaip atrodo bibliotekininko darbas, kodėl tokia didelė biblioteka... Rugsėjo 28 dieną 8 klasės mokiniai viską sužinojo, nes lankėsi Jurbarko savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Susipažino su bibliotekininko profesija, darbu, biblioteka, jos struktūra, darbuotojais. Taip pat pasitikrino istorines žinias pabėgimo kambaryje "Nuo garbingos praeities nepabėgsi", skirtame Lietuvos Steigiamojo Seimo 100-mečiui ir kraštiečiui Kazimierui Ambrozaičiui prisiminti.  

Kalbų diena

     Europos Tarybos ir Europos komisijos iniciatyva nuo 2001-ųjų metų rugsėjo 26 dieną švenčiama Europos kalbų diena. Gimtoji kalba žmogų susieja tiek su savo paties buvimu, tiek su savąja tauta, bet šiuolaikiniam žmogui to nepakanka. Kalbų mokėjimas atveria platesnes karjeros, kitų kultūrų pažinimo galimybes, ugdo pagarbą visoms Europos kalboms bei regionų ir tautinių mažumų kalboms. Anglų kalbos mokytojos Ramunės Urbonienės iniciatyva mūsų mokyklos kiemas šią dieną pasipuošė mokinių piešiniais ir įvairiomis kalbomis užrašytais posakiais apie kalbą.

Išvyka į Lietuvos liaudies buities muziejų

     Rugsėjo 17 dieną 2-4 klasių mokiniai vyko  į Lietuvos liaudies buities muziejų. Dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Pamoka pas daraktorę“. Pamoka vyko slaptojoje mokykloje. Susipažino su spaudos draudimo laikotarpiu, mamos mokykla. Mokiniai  mokėsi skaityti iš autentiškos anuomet išleistos maldaknygės slebizavimo būdu, bandė rašyti grifeliu ant grifelinės lentelės, bei surasti tinkamą slėptuvę nuo žandaro. Vaikštinėjo po Lietuvos regionų sodybas.

Tradicinis Solidarumo bėgimas

     SVARBUS KIEKVIENAS VAIKAS – tai patvirtinome penktadienį, rugsėjo 8 d., jau septintąjį kartą prisijungdami prie UNICEF Solidarumo bėgimo „Gelbėkit vaikus“. Dėkojame organizatoriams fizinio ugdymo mokytojui Gražvydui Steponavičiui, socialinei pedagogei Astai Žemaitienei ir gausiam jaunųjų bėgikų būriui. Nors nebuvo nei laimėjusių, nei pralaimėjusių, bet sveikiname pačius ištvermingiausius ir greičiausius – Redą Čirvinską, Modestą Rimkų, Aurimą Čižiką.

Puslapiai