Filmų naktis

Vasario 7-8 naktį mokykloje siautė filmų naktis, kurią organizavo mokyklos „Kinomanų“ būrelis ir jo vadovė K. Kliukienė. Pradžioje mokiniai sulaukė svečių - aktorių Arno Ašmono ir Godos Petkutės. Svečiai su mokiniais pasidalino aktoriaus profesijos subtilybėmis, parodė keletą scenos judesio ir kalbėjimo pratimų, atsakė į rūpimus klausimus. Buvo labai jaukus susitikimas, po kurio svečius pakvietėme pasivaišinti picomis. Vėliau mokiniai žiūrėjo filmus, žaidė stalo žaidimus, sportavo.

Muzikos pamoka kitaip

     Vasario 5 d. mokykloje vyko muzikos pamoka „Pučiamųjų muzikos instrumentų orkestras“ kitoje erdvėje. Pamoką vedė Jurbarko A. Sodeikos meno mokyklos trimito klasės mokytojas ir pučiamųjų orkestro „Šventė“ vadovas Vincas Bakšys. Pamokai žavesio ir šventinės nuotaikos suteikė pučiamųjų orkestro atliekamos nuostabios melodijos.

Lietuvių kalbos pamoka bibliotekoje

     Sausio 27 dieną 7 ir 10 klasės mokiniai lankėsi bibliotekoje. Tikslas – susipažinti su Metų knygos rinkimuose nominuotomis geriausiomis lietuvių autorių knygomis, skirtomis paaugliams. Bibliotekininkė Giedrė Jasinskienė trumpai papasakojo apie akciją, jos tikslus, pristatė ekspertų komisijos išrinktas knygas. Dešimtos klasės mokinė Mingailė Marija Požėlaitė skaitė mintinai pasiruoštą prozos ištrauką.  

Projektinės veiklos „Gamtotyra“ pradinėse klasėse pristatymas

     Pradinių klasių mokiniai 2 mėnesius vykdė projektinę veiklą „Gamtotyra“. Šio projekto tikslas buvo aktyvinti mokinių žinias apie gamtą ne tik žodiniais metodais, bet ir aktyvia tiriamąja veikla natūralioje gamtinėje aplinkoje. Mokiniai per pamokas ir po pamokų atliko individualius ir grupinius gamtotyros darbus. Vykdė apklausas, surinko duomenis, padarė išvadas. 1-os klasės mokiniai atliko tyrimą „Mūsų augintiniai“. Po tyrimo paaiškėjo, kad daugiausiai mūsų mokyklos mokinių augina šuniukus. 2 -os klasės mokiniai atliko tyrimą „Vanduo – gyvybės šaltinis“.

Laisvės gynėjų diena

     Sausio 13 dieną mūsų mokykla kartu su Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriumi minėjo Laisvės gynėjų dieną. Susirinkę prie atminimo laužo mokiniai pristatė ir tylos minute pagerbė žuvusiuosius Sausio 13-tosios įvykiuose. Kaimo bendruomenės moterys kvietė kartu sudainuoti liaudies dainas ir pasivaišinti gardžia arbata. Dėkojame visiems atėjusiems į minėjimą.

Rytmetis bibliotekoje

     Sausio 10 dieną priešmokyklinukų grupė apsilankė bibliotekoje. Čia vaikai pasidžiaugė begale knygučių. Bibliotekininkė įdomiai pasakojo apie knygas ir jų atsiradimą. Vaikučiai išmoko keletą naujų žodžių. Visi nutarė artimiausiu laiku atsivesti į biblioteką savo tėvelius. Rytmetis bibliotekoje vaikams labai patiko. 

Ekskursija į Vilnių

     Gruodžio 18 dieną, 5-10 klasių mokiniai vyko į tradicinę ekskursiją į Vilnių. Jos metu aplankė Vilniaus katedrą, jos požemius, Prezidentūrą ir Valstybės pažinimo centrą, Planetariumą. Grįždami užsukome į Kauną, aplankyti ir Kauno eglutę.

Senjorų namuose Smalininkuose

     Gruodžio 16 dieną, penktos klasės mokiniai lydimi auklėtojos Karolinos Kliukienės vyko į senjorų namus Smalininkuose. Mokiniai padovanojo seneliams savo šilumą, padainavo dainą, padeklamavo eilėraščius. Padovanojo seneliams mokinių tarybos keptų imbierinių sausainių, Dovydo Vaivaro mamos pagamintus žaisliukus ant Kalėdų eglutės ir Roko Juodzevičiaus mamos padarytus lininius padėkliukus. Palinkėję geros sveikatos ir gražių artėjančių švenčių atsisveikinome.

Advento rytmetys

     Priešmokyklinio ugdymo grupėje vyko teatralizuotas Advento rytmetys. Vaikučius aplankė Nykštukai. Jie nustebino vaikus, atnešdami dovanų adventinį vainiką, stebuklingą skrynelę, net eglutę. Vaikučiai dainavo, minė mįsles, deklamavo. O per eglutės įžiebimą kiekvienas papuošė eglutę adventiniais palinkėjimais. Vaikučių akytės spindėjo džiaugsmu.

Puslapiai