Administracija

Dainora Saulėnienė, mokyklos direktorė, aukštasis, II vadybinė kategorija

Rasa Vyčienė, pavaduotoja ugdymui, aukštasis, II vadybinė kategorija

Dangyra Sasnauskienė, pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, aukštasis

Edita Lendraitienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui, aukštasis neuniversitetinis