Administracija

Dainora Saulėnienė, mokyklos direktorė, aukštasis, II vadybinė kategorija

Tel.nr. 8 447 47267
El.paštas: dainoraorama@gmail.com
1994 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, istorijos mokytojos ir socialinės pedagogės kvalifikacija
1998 m.  Lietuvos pedagogų kvalifikacijos institutas perkvalifikavimo studijų skyrius, vokiečių kalbos mokytoja
2004 m. suteikta vokiečių k. mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija
2011 m. suteikta istorijos vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija

Rasa Vyčienė, pavaduotoja ugdymui, aukštasis, II vadybinė kategorija

Tel.nr. 8 447 47267
el. p. v.vyciene@gmail.com
2004 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, geografijos bakalauro laipsnis, mokytojo kvalifikacija
2008 m. suteikta vyresniosios geografijos mokytojo kvalifikacinė kategorija

Edita Lendraitienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui, aukštasis neuniversitetinis

Tel.nr.  8 685 29685
el. p. editlen@gmail.com
2009 m. Kauno kolegija, vadybos ir verslo administravimo profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir finansininko profesinė kvalifikacija