Administracija

Dainora Saulėnienė, mokyklos direktorė, aukštasis, II vadybinė kategorija

Rasa Vyčienė, pavaduotoja ugdymui, aukštasis, II vadybinė kategorija

Edita Lendraitienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui, aukštasis neuniversitetinis