MOKYKLOS VIZITINĖ KORTELĖ

VERTYBĖS

  • Mokymasis
  • Bendradarbiavimas
  • Kūrybiškumas
  • Tobulėjimas

MOKYKLOS FILOSOFIJA

„Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui“

                                       (Seneka)

MISIJA

Mokykla, teikianti asmeniui visaverčio savarankiško gyvenimo pagrindus, kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, nuolat tobulinanti savo veiklą, grindžiamą humaniškumo, demokratiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo principais, ugdanti sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, mokymosi visą gyvenimą kompetenciją, kurianti saugią, ekologišką ir modernią ugdymo(-si) aplinką.

VIZIJA

  • Moderni, atvira nuolatinei kaitai ir besimokanti kaip organizacija, kaimo pagrindinė mokykla

 PRIORITETAI

  • Ugdymo turinio siejimas su gyvenimu, praktine veikla
  • Mokyklos bendruomenės narių partnerystės stiprinimas
  • Mokyklos materialinės bazės gerinimas ir modernizavimas