Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybės pavadinamas (darbuotojų skaičius)

2017 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

2017 metų vidutinis metinis darbo užmokestis (€)

2018 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

Mokytojai (23)

547

523

567

Švietimo pagalbos mokiniui specialistai (4)

413

357

353

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai (2)

586

552

577

Techniniai darbuotojai (14)

414

388

406