Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybės pavadinamas (darbuotojų skaičius)

2017 m. vidutinis metinis darbo užmokestis (€)

2018 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

2018 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

2018 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

2018 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

2018 metų vidutinis metinis darbo užmokestis (€)

Mokytojai (23)

523

567

560

680

690

624

Švietimo pagalbos mokiniui specialistai (4)

357

353

456

478

452

435

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai (2)

552

577

577

583

661

600

Techniniai darbuotojai (14)

388

406

415

400

405

406