Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas
(darbuotojų skaičius- etatai)

2020 m vidutinis metinis 1 etato darbo užmokestis (€)

2021 m I ketvirčio vidutinis mėnesinis
1 etato darbo užmokestis (€)

2021 m II ketvirčio vidutinis mėnesinis
1 etato darbo užmokestis (€)

2021 m III ketvirčio vidutinis mėnesinis
1 etato darbo užmokestis (€)

2021 m IV ketvirčio vidutinis mėnesinis
1 etato darbo užmokestis (€)

2021 m vidutinis metinis 1 etato darbo užmokestis (€)

Mokytojai (27 – 16,51)

1473

1504

1554

1572

1753

1596

Švietimo pagalbos mokiniui specialistai (4 - 3)

1100

1078

1078

904

1546

1152

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai (5 – 4,65)

1067

1393

1393

1328

1585

1425

Darbuotojai dirbantys MMA (14 - 9,15)

607

642

643

642

765

673