Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas
(darbuotojų skaičius- etatai)

2019 m vidutinis metinis 1 etato darbo užmokestis (€)

2020 m I ketvirčio vidutinis mėnesinis 1 etato darbo užmokestis (€)

2020 m II ketvirčio vidutinis mėnesinis 1 etato darbo užmokestis (€)

2020 m III ketvirčio vidutinis mėnesinis 1 etato darbo užmokestis (€)

2020 m IV ketvirčio vidutinis mėnesinis 1 etato darbo užmokestis (€)

2020 m vidutinis metinis 1 etato darbo užmokestis (€)

Mokytojai (27 – 16,33)

1371

1347

1383

1495

1668

1473

Švietimo pagalbos mokiniui specialistai (4 - 2,5)

1181

961

1130

1080

1231

1100

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai (3 - 2,9)

1038

965

942

1028

1336

1067

Darbuotojai  dirbantys MMA (14 - 9,15)

568

607

607

607

607

607