Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybės pavadinamas (darbuotojų skaičius)

2017 metų vidutinis metinis darbo užmokestis (€)

2017 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

(€)

2018 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

(€)

2018 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

(€)

2018 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

(€)

Mokytojai (23)

523

547

567

560

680

Švietimo pagalbos mokiniui specialistai (4)

357

413

353

456

478

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai (2)

552

586

577

577

583

Techniniai darbuotojai (14)

388

414

406

415

400