Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybės pavadinamas (darbuotojų skaičius)

 

2016 metų vidutinis metinis darbo užmokestis (€)

2017 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

(€)

2017 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

(€)

2017 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

(€)

2017 metų IVketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

(€)

2017 metų vidutinis metinis darbo užmokestis (€)

Direktorius (1)

1018

1027

1087

1099

1162

1094

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1)

885

959

963

1047

1020

997

Bibliotekininkė (1)

70

71

71

71

71

71

Psichologė (1)

155

164

166

167

191

172

Soc. pedagogė (1)

502

547

554

552

464

529

Spec. pedagogė (1)

324

284

350

486

515

409

Logopedė (1)

245

219

302

271

483

319

Mokytojai ( 28)

493

534

503

509

547

523

Mokytojos padėjėjai (2)

209

196

266

142

213

204

Direktoriaus  pavaduotojas ūkio reikalams (1)

446

443

452

484

492

468

Vyriausioji buhalterė (1)

640

677

678

597

688

660

Buhalterė (1)

213

215

215

276

235

235

Raštinės vedėjas (1)

395

429

430

456

430

436

Inžinierius kompiuterininkas(1)

280

307

334

278

363

321

PU pedagogas (1)

597

639

589

643

703

644

Ikimokyklinio ugd. pedagogas (2)

536

538

541

541

586

552

Pavaduotoja ikim. ir priešm. ugdymui (1)

199

190

200

199

217

202

Valytojos (4)

356

380

380

380

414

388

Rūbinės budėtoja(1)

272

285

287

285

311

292

Pastatų priežiūros darbininkai (3)

358

380

380

380

414

388

Sargai (5)

495

534

525

520

560

535

Kiemsargiai (2)

362

380

381

380

414

389

Auklėtojos padėjėja (1)

360

380

380

389

426

394

Skalbėja (1)

89

95

95

95

103

97

Muzikos vadovė(1)

170

177

178

179

194

182