Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybės pavadinamas (darbuotojų skaičius)

2017 metų vidutinis metinis darbo užmokestis (€)

2017 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

2018 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

2018 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)

Mokytojai (23)

523

547

567

560

Švietimo pagalbos mokiniui specialistai (4)

357

413

353

456

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai (2)

552

586

577

577

Techniniai darbuotojai (14)

388

414

406

415