Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas
(darbuotojų skaičius- etatai)

2021 m. vidutinis metinis
1 etato darbo užmokestis (€)

2022 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis
1 etato darbo užmokestis (€)

2022 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis
1 etato darbo užmokestis (€)

Mokytojai (26 – 16,47)

1596

1678

1720

Švietimo pagalbos mokiniui specialistai (4 - 3)

1152

1562

1599

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai (5 – 4,65)

1425

1585

1805

Darbuotojai dirbantys MMA (13 – 14,75)

673

730

765