Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas
(darbuotojų skaičius- etatai)

2021 m vidutinis metinis
1 etato darbo užmokestis (€)

2022 m I ketvirčio vidutinis mėnesinis
1 etato darbo užmokestis (€)

Mokytojai (26 – 16,47)

1596

1678

Švietimo pagalbos mokiniui specialistai (4 - 3)

1152

1562

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai (5 – 4,65)

1425

1585

Darbuotojai dirbantys MMA (14 - 9,15)

673

730