Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas
(darbuotojų skaičius- etatai)

2022 m. vidutinis metinis
1 etato darbo užmokestis (€)

2023 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis
1 etato darbo užmokestis (€)

2023 m. IIketvirčio vidutinis mėnesinis
1 etato darbo užmokestis (€)

Mokytojai
 (24 – 15,16)

1711

1891

1921

Švietimo pagalbos mokiniui specialistai
(4 - 3)

1644

1808

1813

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai (5 – 4,8)

1800

1843

2062

Darbuotojai dirbantys MMA
 (13 – 14,75)

777

830

873