Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas
(darbuotojų skaičius- etatai)

2019 m I ketvirčio vidutinis mėnesinis 1 etato darbo užmokestis (€)

2019 m II ketvirčio vidutinis mėnesinis 1 etato darbo užmokestis (€)

Mokytojai (27 - 14,38)

1346

1367

Švietimo pagalbos mokiniui specialistai (4 - 2,5)

1126

1177

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai (3 - 2,9)

1007

1007

Darbuotojai  dirbantys MMA (14 - 9,15)

555

555