Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas
(darbuotojų skaičius- etatai)

2019 m I ketv. vid. mėnesinis 1 etato darbo užmokestis (€)

2019 m II ketv. vid. mėnesinis 1 etato darbo užmokestis (€)

2019 m III ketv. vid. mėnesinis 1 etato darbo užmokestis (€)

Mokytojai
(27 – 16,33)

1346

1367

1342

Švietimo pagalbos mokiniui specialistai (4 - 2,5)

1126

1177

1172

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai (3 - 2,9)

1007

1007

1034

Darbuotojai  dirbantys MMA (14 - 9,15)

555

555

555