Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas
(darbuotojų skaičius- etatai)

2023m. vidutinis metinis
1 etato darbo užmokestis (€)

2024 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis
1 etato darbo užmokestis (€)

Mokytojai
 (24 – 15,16)

1973

2065

Švietimo pagalbos mokiniui specialistai
(4 - 3)

1774

2013

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai (5 – 4,8)

1969

2011

Darbuotojai dirbantys MMA
 (13 – 10)

855

1011