Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas (darbuotojų skaičius)

2016 metų vid. metinis darbo užmokestis (€)

2017 metų I ketvirčio vidut. mėnesinis darbo užmokestis (€)

2017 metų II ketvirčio vidut. mėnesinis darbo užmokestis (€)

2017 metų III ketvirčio vidut. mėnesinis darbo užmokestis (€)

Direktorius (1)

1018

1027

1087

1099

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1)

885

959

963

1047

Bibliotekininkė (1)

70

71

71

71

Psichologė (1)

155

164

166

167

Soc. pedagogė (1)

502

547

554

552

Spec. pedagogė (1)

324

284

350

486

Logopedė (2)

245

219

302

271

Mokytojai ( 28)

493

534

503

509

Mokytojos padėjėjai (2)

209

196

266

142

Direktoriaus  pavaduotojas ūkio reikalams (1)

446

443

452

484

Vyriausioji buhalterė (1)

640

677

678

597

Buhalterė (1)

213

215

215

276

Raštinės vedėjas (1)

395

429

430

456

Inžinierius kompiuterininkas(1)

280

307

334

278

PU pedagogas (1)

597

639

589

643

Ikimokyklinio ugd. pedagogas (2)

536

538

541

541

Pavaduotoja ikim. ir priešm. ugdymui (1)

199

190

200

199

Valytojos (4)

356

380

380

380

Rūbinės budėtoja(1)

272

285

287

285

Pastatų priežiūros darbininkai (3)

358

380

380

380

Sargai (5)

495

534

525

520

Kiemsargiai (2)

362

380

381

380

Auklėtojos padėjėja (1)

360

380

380

389

Skalbėja (1)

89

95

95

95

Muzikos vadovė(1)

170

177

178

179