Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas
(darbuotojų skaičius- etatai)

2019 m I ketvirčio vidutinis mėnesinis 1 etato darbo užmokestis (€)

Mokytojai (27 - 14,38)

1346

Švietimo pagalbos mokiniui specialistai (4 - 2,5)

1126

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai (3 - 2,9)

1007

Darbuotojai  dirbantys MMA(14 - 9,15)

555