Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas
(darbuotojų skaičius- etatai)

2019 m. I ketv. vid. mėn. 1 etato darbo užmokestis (€)

2019 m. II ketv. vid. mėn. 1 etato darbo užmokestis (€)

2019 m. III ketv. vid. mėn. 1 etato darbo užmokestis (€)

2019 m. IV ketv. vid. mėn. 1 etato darbo užmokestis (€)

2019 m. vidutinis metinis 1 etato darbo užmokestis (€)

Mokytojai (27 – 16,33)

1346

1367

1342

1431

1371

Švietimo pagalbos mokiniui specialistai
(4 - 2,5)

1126

1177

1172

1250

1181

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai (3 - 2,9)

1007

1007

1034

1103

1038

Darbuotojai  dirbantys MMA (14 - 9,15)

555

555

555

610

568