Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas
(darbuotojų skaičius- etatai)

2022 m. vidutinis metinis
1 etato darbo užmokestis (€)

2022 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis
1 etato darbo užmokestis (€)

2022 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis
1 etato darbo užmokestis (€)

2022 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis
1 etato darbo užmokestis (€)

2022 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis
1 etato darbo užmokestis (€)

Mokytojai
 (26 – 16,47)

1711

1678

1720

1686

1760

Švietimo pagalbos mokiniui specialistai
(4 - 3)

1644

1562

1599

1577

1838

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai (5 – 4,65)

1800

1585

1805

1780

2030

Darbuotojai dirbantys MMA
 (13 – 14,75)

777

730

765

840

773