Laisvos darbo vietos

Atranka fizikos mokytojo pareigoms užimti
Skelbiama pretendentų atranka Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos fizikos mokytojo pareigoms užimti nuo 2020 m. sausio 6 d.
Darbo krūvis – nepilnas (7 kontaktinės pamokos); darbo sutartis – terminuota (2021 m. birželio 30 d.); kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti – fizikos  mokytojo  kvalifikacija.
Dokumentai priimami iki 2019 m. gruodžio 9 d. darbo dienomis mokyklos raštinėje., adresu – Nemuno g. 33, Skirsnemunė, Jurbarko r. LT-74486, telefonas pasiteiravimui – 8(447) 47267, el. p. info@skirsnemune.com
Pretendentas iki 2019 m. gruodžio 9  d.  val. privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Gyvenimo aprašymą;
5. Fizikos mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
6. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, el.paštu arba siunčia registruotu laišku. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Atranka (pokalbis) vyks 2019 m. gruodžio 11 d. 10.00 val. Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinėje mokykloje,  direktoriaus kabinete.

Direktorė  Dainora Saulėnienė