Laisvos darbo vietos

Darbo skelbimas: Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla

Psichologas/ psichologo asistentas nuo 2021-01-01 (neterminuota darbo sutartis).

Įstaiga / įmonė: Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla

Skelbimo įvadas: Skelbiama pagalbos mokiniui (psichologo/ psichologo asistento) specialisto(-ės) atranka.

Pareigos: Psichologas (-ė)/ psichologo asistentas (-ė). Pareigybės lygis A1 (psichologui (-ei).

Reikalavimai:                   

psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis (psichologui(-ei);
psichologo veiklą reglamentuojančių teisės aktų išmanymas;
pareigingumas, darbštumas, iniciatyvumas, nepriekaištingas elgesys ir profesinė reputacija, geri bendravimo įgūdžiai su mokiniais ir tėvais;
gebėjimas valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti darbo sričiai priklausančius vidaus dokumentus, informacinius raštus bei išvadas;
informacinių technologijų išmanymas ir gebėjimas jas taikyti savo darbe.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Pretendentai iki 2020-12-10 pateikia šiuos dokumentus:
Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
Kvalifikacinės kategorijos patvirtinimo dokumentą;
Gyvenimo aprašymą (CV).

Informacija:

Dokumentus galima pateikti mokykloje (Nemuno g. 33, Skirsnemunė, Jurbarko r.)  arba siųsti el. pašto adresu: info@skirsnemune.com iki 2020-12-10  17 val.
Pretendentai, labiausiai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į pokalbį 2020-12-15. Pokalbio dieną turėti dokumentų originalus.

Siūlome:     

0,5 etato. Darbo užmokestis – 5,18– 8,28  (nurodyti darbo užmokesčio koeficientai, kurie taikomi atsižvelgiant į darbo stažą ir turimą kategoriją).

Kontaktinė informacija: info@skirsnemune.com

Tel. Nr. (8-447) 47 267