Laisvos darbo vietos

Atranka vokiečių kalbos mokytojo (os) pareigoms užimti
Skelbiama pretendentų atranka Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos mokytojo(os)  pareigoms užimti nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.
Darbo krūvis – nepilnas (6 kontaktinės pamokos, 0,28 etato); darbo sutartis – neterminuota;

Reikalavimai vokiečių kalbos mokytojui (-ai):

 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą; būti baigęs vokiečių kalbos mokytojų rengimo programą, arba iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijęs ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį dirbant vokiečių kalbos mokytoju pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas bei atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;
 • informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point,  ir pan.);
 • gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro, skaitmeninio mokymosi metodus pamokose;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • dokumentą apie išklausytą specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas).“;
 • pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų duomenų apie fizinį asmenį;
 • galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami iki 2024 m. rugpjūčio 16 d. (įskaitytinai) darbo dienomis mokyklos raštinėje.,   adresu – Nemuno g. 33, Skirsnemunė, Jurbarko r. LT-74486, telefonas pasiteiravimui – 8(447) 47267, el. p. info@skirsnemune.com
 

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, el.paštu arba siunčia registruotu laišku. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Atranka (pokalbis) vyks 2024 m. rugpjūčio 22 d. 10.00 val. Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinėje mokykloje socialinių mokslų kabinete.

Direktorė  Dainora Saulėnienė