Laisvos darbo vietos

Atranka istorijos mokytojo pareigoms užimti
Skelbiama pretendentų atranka Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos istorijos mokytojo pareigoms užimti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.
Darbo krūvis – nepilnas (14 kontaktinių pamokų); darbo sutartis – terminuota (1 m.); kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti – istorijos  mokytojo  kvalifikacija .
Dokumentai priimami iki 2018 m. rugpjūčio 23 d. darbo dienomis mokyklos raštinėje.,   adresu – Nemuno g. 33, Skirsnemunė, Jurbarko r. LT-74486, telefonas pasiteiravimui – 8(447) 47267, el. p. info@skirsnemune.com
Pretendentas iki 2018 m. rugpjūčio 23  d.  privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Gyvenimo aprašymą;
5. Istorijos mokytojo  kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
6. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, el.paštu arba siunčia registruotu laišku. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Atranka (pokalbis) vyks 2018 m. rugpjūčio 27 d. 10.00 val. Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinėje mokykloje,  201 kabinete.

Direktorė  Dainora Saulėnienė

Atranka rusų kalbos mokytojo pareigoms užimti
Skelbiama pretendentų atranka Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos rusų kalbos mokytojo pareigoms užimti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.
Darbo krūvis – nepilnas (6 kontaktinės  pamokos); darbo sutartis – terminuota (1 m.); kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti – rusų kalbos  mokytojo  kvalifikacija .
Dokumentai priimami iki 2018 m. rugpjūčio 30 d. darbo dienomis mokyklos raštinėje., adresu – Nemuno g. 33, Skirsnemunė, Jurbarko r. LT-74486, telefonas pasiteiravimui – 8(447) 47267, el. p. info@skirsnemune.com
Pretendentas iki 2018 m. rugpjūčio 30  d.  privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Gyvenimo aprašymą;
5. Rusų kalbos mokytojo  kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
6. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, el.paštu arba siunčia registruotu laišku. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Atranka (pokalbis) vyks 2018 m. rugpjūčio 31 d. 9.00 val. Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinėje mokykloje,  201 kabinete.

Direktorė  Dainora Saulėnienė