Laisvos darbo vietos

Atranka dorinio ugdymo (tikybos) mokytojo pareigoms užimti
Skelbiama pretendentų atranka Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos dorinio ugdymo (tikybos) mokytojo pareigoms užimti nuo 2019 m. sausio 3 d.
Darbo krūvis – nepilnas (10 kontaktinių  pamokų); darbo sutartis – neterminuota; kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti – įgytas aukštasis, aukštesnysis iki 2009 m., išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija arba turintys tam reikalingą specialųjį pasirengimą. Privaloma turėti katalikų religinės bendruomenės ar bendrijos vadovybės nustatyta tvarka išduotą leidimą.

Dokumentai priimami iki 2018 m. gruodžio 18 d. darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., penktadieniais iki 15.45 val.  adresu – Nemuno g. 33, Skirsnemunė, Jurbarko r. LT-74486, telefonas pasiteiravimui – 8(447) 47267, el. p. info@skirsnemune.com
Pretendentas iki 2018 m. gruodžio 18  d. 15 val. privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Gyvenimo aprašymą;
5. Katalikų religinės bendruomenės ar bendrijos vadovybės nustatyta tvarka išduotą leidimą.
6. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, el.paštu arba siunčia registruotu laišku. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Atranka (pokalbis) vyks 2018 m. gruodžio 19 d. 14.00 val. Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinėje mokykloje, 201 kabinete.

Direktorė  Dainora Saulėnienė