Laisvos darbo vietos

Atranka biologijos mokytojo pareigoms užimti
Skelbiama pretendentų atranka Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos biologijos mokytojo pareigoms užimti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.
Darbo krūvis – nepilnas (10 kontaktinių pamokų); darbo sutartis – neterminuota; kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti – biologijos  mokytojo  kvalifikacija .
Dokumentai priimami iki 2018 m. birželio 17 d. darbo dienomis mokyklos raštinėje, adresu – Nemuno g. 33, Skirsnemunė, Jurbarko r. LT-74486, telefonas pasiteiravimui – 8(447) 47267, el. p. info@skirsnemune.com
Pretendentas iki 2018 m. birželio 15  d. 15.45 val. privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Gyvenimo aprašymą;
5. Biologijos mokytojo  kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
6. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, el.paštu arba siunčia registruotu laišku. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Atranka (pokalbis) vyks 2018 m. birželio 19 d. 10.00 val. Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinėje mokykloje,  201 kabinete.

Direktorė  Dainora Saulėnienė

 

Atranka ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigoms užimti
Skelbiama pretendentų atranka Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigoms užimti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.
Darbo krūvis – 0,967 etato; darbo sutartis – neterminuota; kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti – ikimokyklinio ugdymo auklėtojo  kvalifikacija.
Dokumentai priimami iki 2018 m. birželio 17 d. darbo dienomis mokyklos raštinėje, adresu – Nemuno g.33, Skirsnemunė, Jurbarko r. LT-74486, telefonas pasiteiravimui – 8(447) 47267, el. p. info@skirsnemune.com
Pretendentas iki 2018 m. birželio 15  d. 15.45 val. privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Gyvenimo aprašymą;
5. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo  kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
6. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, el.paštu arba siunčia registruotu laišku. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Atranka (pokalbis) vyks 2018 m. birželio 19 d. 10.30 val. Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinėje mokykloje,  201 kabinete.

Direktorė  Dainora Saulėnienė

Atranka šokio mokytojo pareigoms užimti
Skelbiama pretendentų atranka Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos šokio mokytojo pareigoms užimti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.
Darbo krūvis – nepilnas (4 kontaktinės valandos); darbo sutartis – neterminuota; kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti – šokio mokytojo  kvalifikacija.
Dokumentai priimami iki 2018 m. birželio 17 d. darbo dienomis mokyklos raštinėje, adresu – Nemuno g.33, Skirsnemunė, Jurbarko r. LT-74486, telefonas pasiteiravimui – 8(447) 47267, el. p. info@skirsnemune.com
Pretendentas iki 2018 m. birželio 15  d. 15.45 val. privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Gyvenimo aprašymą;
5. Šokio mokytojo  kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
6. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, el.paštu arba siunčia registruotu laišku. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Atranka (pokalbis) vyks 2018 m. birželio 19 d. 11 val. Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinėje mokykloje,  201 kabinete.

Direktorė  Dainora Saulėnienė