Projektai

Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios kūrybinių darbų parodos „Mano augintinis“ nuostatai

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS
„MANO AUGINTINIS“ APŽVALGA

     Ikimokyklinės „Meškučių“ grupės vyr. mokytoja Vilma Bataitienė ir „Bitučių“ grupės mokytojos: Vilma Matijošaitienė ir Raimonda Pilkaitienė sausio 4-28 dienomis surengė Respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualią kūrybinių darbų, fotografijų parodą „Mano augintinis“.
     Projekto tikslas skatinti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ugdytinius savo darbeliuose atvaizduoti savo auginamus (ar norimus auginti) gyvūnėlius.Vaikai pedagogų paskatinti piešė, lipdė, aplikavo, konstravo katinėlius, šuniukus,  papūgėles, žuvytes, triušiukus, žiurkėnus, vėžliukus, vištytes, papūgėles, kanarėles, jūrų kiaulytes. Sulaukėme ir retesnių gyvūnų: danielių, gyvalazdžių, avyčių, drambliukų, elnių, boružėlių, karvučių, paršelių, paukštelių, pelyčių, skruzdėlyčių, šinšilų, šamo, net tarantulo ir Madagaskaro tarakono piešinių. Pavaizdavę savo augintinį, autoriai turėjo sugalvoti ir suteikti vardą savo augintiniui. Kūrybingi buvo ne tik vaizduojami augintiniai, bet ir jų vardai. Suregistravusios vardus, sukūrėme augintinių vardų atmintinę - filmuką. Vardų įvairovė prasideda nuo mums gerai žinomų vardų: Murkis, Pūkė, Meškis iki mažiau girdėtų: Bagis, Feta, Joldas, Gubis, Gaksis.
     Džiugu, kad į projekte labai aktyviai ir noriai dalyvavo 543 pedagogai iš  Alytaus, Anykščių, Biržų, Gargždų, Ignalinos, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kaišiadorių, Kauno, Kazlų Rūdos, Kėdainių, Kelmės, Klaipėdos, Kretingos, Kupiškio, Lazdijų, Marijampolės, Mažeikių, Palangos, Panevėžio, Pasvalio, Plungės, Prienų, Radviliškio, Raseinių, Rokiškio, Šakių, Skuodo, Šiaulių, Šilutės, Šilalės, Širvintų, Švenčionių, Tauragės, Telšių, Trakų, Ukmergės, Utenos, Vilkaviškio, Vilniaus, Visagino, Zarasų miestų ir miestelių ugdymo įstaigų.
     Ugdytinių darbelių nuotraukas dalyviai talpino uždaroje grupėje.  Sulaukėme daugiau kaip 1100 nuotraukų, kuriose atsispindėjo ugdytinių kūryba.
     Parodos rengimo laikotarpiu vyko nuoširdus, draugiškas bendradarbiavimas tarp pedagogų, kur dalinomės gerąją patirtimi, siekiant perteikti ugdytinių kūrybinę patirtį, pasisemti idėjų.
     Keletas dalyvių darbelių.

PROJEKTAS „KOKYBĖS KREPŠELIS“

Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-000.

     Projekto tikslas  siekti 5–10 klasių mokinių pasiekimų gerinimo, taikant mokymo individualizavimą, diferencijavimą, patirtinį mokymąsi, sukuriant mokymą(si) skatinančią aplinką. Projekto uždaviniai: individualizuoti ir diferencijuoti ugdymąsi, taikant įvairesnius į(si)vertinimo būdus, įtraukiant mokinius ir tėvus į mokymosi pasiekimų į(si)vertinimą bei pažangos stebėjimą,  sustiprinti mokytojų ir mokinių kompetencijas IKT naudojimo srityje ugdant(is) mokinių bendruosius ir aukštesniuosius mąstymo gebėjimus. Per dvejus metus mokyklai skirtas finansavimas siekia 49 914 Eur. Projekto metu mokytojams, mokiniams ir jų tėvams bus organizuojami mokymai, seminarai. Mokyklos materialinė bazė pasipildys kompiuterine įranga, bus atnaujintas skaitmeninis turinys.
     Projekto įgyvendinimo trukmė – 2019-2022 m.
     Projekto viešinimo nuoroda Ugdymo sode - https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/krepselis

PROJEKTAS „ TĖVŲ IR PEDAGOGŲ BENDRADARBIAVIMO TINKLO SUKŪRIMAS“

Projekto Nr. JURB-LEADER-6B-V-3-3-2018

     Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla dalyvauja projekte  „Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo tinklo sukūrimas“ kaip partneris. Projekto pareiškėjas Jurbarko r. Jurbarkų darželis - mokykla. Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto metu bus organizuojamos ir vykdomos edukacinės, kultūrinės bei pramoginės veiklos, orientuotos į tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą, vaikų ir jaunimo kūrybiškumo ir saviraiškos ugdymą, kultūrinio gyvenimo įvairovę, socialinės atskirties mažinimą.
     Projekto įgyvendinimo laikotarpis - nuo 2019 m. rugpjūčio 20 d. iki 2020 m. vasario 20 d.

PROJEKTAS „TYRINĖJANTI IR KURIANTI MOKYKLA“

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas

     2017-2019 m. Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla kartu su Viešvilės ir Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinėmis mokyklomis dalyvauja ES finansuojamame projekte „Tyrinėjanti ir kurianti mokykla“. Šio projekto tikslas siekti geresnių akademinių rezultatų gamtos mokslų srityje per įdomias, tyrinėjančias veiklas, kurių metu mokiniai atliko užduotis stovyklose, universitetų laboratorijose, netradicinėse pamokose. Projekte dalyvauja 8-os klasės mokiniai.
     Projekto veiklos leido mokyklai nusimatyti įvairesnes darbo kryptis, mokytojams suteikė galimybių modeliuoti mokymą(si) be sienų įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams. Projekte buvo numatomos integruotos gamtamokslės krypties veiklos, vykdomos atsižvelgiant į regiono specifiškumą, mokymai mokyklų vadovams ir mokytojams.
     2018 m. birželio mėn. ir 2019 m. birželio mėn. buvo organizuotos patyriminės stovyklos Panemunių regioniniame parke ir Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinėje mokykloje. Mokiniai dalyvavo orientacinėse varžybose, mokinosi išgyventi gamtoje, stebėjo paukščius, tyrinėjo tvenkinio ekosistemą, atliko daug kitokių veiklų, kurios skatina kūrybiškumą, tyrinėjimą, atsakomybę už gamtos išsaugojimą. Taip pat mokėsi dirbti komandoje, priimti sprendimus, spręsti konfliktus, planuoti laiką.
     Taip pat 2018 m. mokiniai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose Klaipėdos universiteto Jūros tyrimo centre ir Gyvybės centre Vilniuje. „Baltijos ir Šiaurės jūros draugystė“ veiklos metu mokiniai buvo supažindinti su pagrindinėmis fizinėmis Baltijos jūros charakteristikomis, sužinojo, kuo ši jūra yra ypatinga ir kuo skiriasi nuo kitų pasaulio jūrų. Pasitelkus Baltijos – Šiaurės jūros modelį buvo pademonstruotas druskingo Šiaurės jūros vandens įtekėjimas į Baltijos jūrą. Sumažintame modelyje mokiniai turėjo galimybę stebėti, kaip sąveikauja skirtingų savybių vandens masės bei buvo supažindinti su pagrindiniais veiksniais, lemiančiais vandens įtekėjimus į jūras ir kuo tai yra svarbu dabartinei Baltijos jūros būklei. Gyvybės centre Vilniuje mokiniai lankėsi laboratorijose, susipažindino su laboratorijose esančiais prietaisais, aplankė zoologijos muziejų, klausėsi paskaitos apie biotechnologijų pritaikymą pramonėje, medicinoje, gyvenime.
     Projekto metu mokiniams buvo pravesta 60 integruotų gamtamokslio ugdymo pamokų, skatinančių mokinius tyrinėti ir kurti per patirtį ir orientuotos į mokinių pasiekimų gerinimą.

SKIRSNEMUNĖS VAIKŲ VASAROS DIENOS STOVYKLA „GERA MUMS KARTU“

Stovyklos trukmė:  2019 m. birželio 10 d. - 21 d.

Vaikų amžius 7-10 metų

Reikšmė

2018-2019 m.m. mokykloje mokėsi 59 pradinio ugdymo mokiniai. Pagal mokyklos duomenis,  socialinės rizikos šeimose gyveno 2 mokiniai, o  nemokamą maitinimą gavo 54 proc. mokinių.  Daugelis tėvų neturi galimybių neformaliai ugdyti savo vaikų bei suteikti reikiamų kompetencijų tolimesniam gyvenimui, todėl tokie vaikai jaučia socialinę atskirtį. Pasibaigus mokslo metams, iškyla vaikų užimtumo klausimas.

Tikslas

Gerinti Skirsnemunės kaimo vaikų neformalųjį ugdymą, mažinant socialinę atskirtį bei užtikrinant kūrybingą bei turiningą vasaros poilsį derinant su darbiniu ugdymu.

Veikla

 Stovyklos metu vaikai dalyvavo įvairiose edukacijose.

I. Išvažiuojamosios edukacijos:

  1. Veliuonos amatai. Vaikai mokėsi įvairių amatų: keramikos, žvakių liejimo, muilo gamybos, piešimo ant šilko; susipažino su Veliuonos apylinke.
  2. „Vertimų stovyklavietė“. Edukacija vyko per žaidimus, žaidybines užduotis, vaikai bendravo, stiprino komandinio bendradarbiavimo įgūdžius.
  3. „Ožiukų mokykla“. Vaikai susipažino su sodybos šeimininkais ir jų laikomais naminiais gyvūnais: stebėjo,  šėrė, glostė, ragavo ožkos pieno gaminius, gamino muilą. Po edukacijos susipažino su Kukarskės kaimo apylinke.
  4. Panemunių regioninis parkas. Lankytojų centre lausydami pasakojimo ir stebėdami ekspoziciją bei filmuką, susipažino su senaisiais Nemuno amatais, gamino atskiras plukdomojo tinklo dalis.
  5. „Medaus slėnis“. Vaikai klausėsi pasakojimo apie bičių gyvenimą ir bitininkavimo amatą. Degustavo įvairių rūšių medų.

II. Edukacijos vietoje:

 a) „Nemuno alpakos“. Vaikai lankėsi alpakų ūkyje, sužinojo apie šiuos gyvūnus, jų priežiūrą: šėrė, glostė, susipažino su alpakų vilna ir jos gaminiais ir, kaip suverpiami siūlai.
b) „Robotikos akademija“. Vaikai galėjo susipažinti su robotų galimybėmis ir jas išbandyti, diskutuoti su edukatoriais-mentoriais. Darbas komandoje lavino socialinius įgūdžius: skatino bendradarbiavimą, sprendimų ieškojimą, lavino išradingumą, atmintį, suteikė geras emocijas.

III. Kūrybinės-technologinės veiklos mokyklos patalpose, kurias vedė mokyklos mokytojai.
• rankdarbiai iš tekstilės
• audimo staklelių gamyba
• vilnos vėlimo darbeliai
• medalių iš faneros gamyba būsimiems pirmokams

IV.  Mokytojų organizuoti socialiniai žaidimai skatinantys bendrauti ir bendradarbiauti.

MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS

     Mūsų mokykla dalyvauja įgyvendinamame pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.
     Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
     Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
     Projekto vykdytojas yra Švietimo aprūpinimo centras.
     Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.
     Pradinių klasių mokiniams yra gautos naujos priemonės pasaulio pažinimui mokyti. Mokymo priemonių suma 2 666,84 EUR.
     Mokyklos gamtos mokslų kabinetai šiais metais taip pat pasipildė naujomis priemonėmis gamtos stebėjimams ir laboratoriniams tyrimams 5-8 klasėse vykdyti už 4 398,35 EUR.
     Projekto metu gautos mokymo priemonės aktyviai naudojamos pamokose.

SOCIALINIS PROJEKTAS „SEMPRE“

Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla kartu su VšĮ „Liuteronų diakonija“ bei su Šlėzvigo-Holšteino (Schleswig-Holstein) diakonija (pagrindinis projekto partneris) ir kitomis organizacijomis iš Vokietijos, Estijos, Latvijos, Danijos, Švedijos, Suomijos  nuo 2016 m. kovo 1 d. pradeda įgyvendinti inovatyvų socialinio įgalinimo projektą „SEMPRE“ (vert. socialinis įgalinimas kaimo vietovėse). Projektas „SEMPRE“ patvirtintas pagal Interreg Baltijos jūros regiono programą (2014-2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo programa).

Jurbarko regione pasirinkta tikslinė grupė – vieniši tėvai. Būtent šiai tikslinei grupei bus skirtas didžiausias dėmesys. VšĮ „Liuteronų diakonija“ kartu su Klaipėdos universitetu, evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ bei kitomis vietos organizacijomis kurs naują, inovatyvią darbo su tikslineJurbarko Jaunimo darbo centru grupe (vieniši tėvai) metodologiją. SEMPRE“ projektas – tai unikali galimybė Lietuvoje prisidėti, kuriant inovatyvias socialines paslaugas ir būti tarptautinio bendradarbiavimo dalimi. Tris metus partneriai dirbs, kad sukurtų vertingus, praktika grįstus sprendimus. Todėl mokyklos mokinių vieniši tėvai dalyvaus įvairiuose susitikimuose, paskaitose apie problemas ir sunkumus vieniems auginant ir auklėjant vaikus. Bus teikiama socialinė, psichologinė pagalba, konsultacijos.

 

SOCIALINIS PROJEKTAS „ AKTION MENSCH“

VŠĮ „ Liuteronų diakonija“ nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio įgyvendina trejų metų projektą „ Vaikų ir jaunimo perspektyvios pagalbos projektą (Aktion Mensch) Tauragės regione. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais - Tauragės teritorine darbo birža, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariatu.

Projekto metu išryškėjo dažnai pasitaikanti problema - didelė dalis kaimiškose vietovėse gyvenančių jaunų žmonių (iki 18 metų) dėl nepalankių gyvenimo sąlygų, neužimtumo nebenori mokytis ir siekti profesinio tobulėjimo. Todėl šio projekto metu planuojama spręsti šią problemą tiesiogiai suteikiant jaunimui įgyti profesinių, darbinių įgūdžių, žinių užsienio partnerių organizacijose.

Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla į projektą įsijungė 2016 m. rugsėjo mėn.2017 m. birželio mėn. trys devintos klasės mokiniai turės galimybę dvi savaites praleisti Vokietijoje. Ten jie įgaus profesinių žinių, darbinių įgūdžių bendrose veiklose su Vokietijos jaunimu. Jie tobulins ne tik užsienio kalbos įgūdžius, bet ir galės gerinti socialines kompetencijas, perimti užsienyje gyvenančio jaunimo patirtį, kartu dirbant ir mokantis.