Projektai

SOCIALINIS PROJEKTAS „SEMPRE“

Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla kartu su VšĮ „Liuteronų diakonija“ bei su Šlėzvigo-Holšteino (Schleswig-Holstein) diakonija (pagrindinis projekto partneris) ir kitomis organizacijomis iš Vokietijos, Estijos, Latvijos, Danijos, Švedijos, Suomijos  nuo 2016 m. kovo 1 d. pradeda įgyvendinti inovatyvų socialinio įgalinimo projektą „SEMPRE“ (vert. socialinis įgalinimas kaimo vietovėse). Projektas „SEMPRE“ patvirtintas pagal Interreg Baltijos jūros regiono programą (2014-2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo programa).

Jurbarko regione pasirinkta tikslinė grupė – vieniši tėvai. Būtent šiai tikslinei grupei bus skirtas didžiausias dėmesys. VšĮ „Liuteronų diakonija“ kartu su Klaipėdos universitetu, evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ bei kitomis vietos organizacijomis kurs naują, inovatyvią darbo su tikslineJurbarko Jaunimo darbo centru grupe (vieniši tėvai) metodologiją. SEMPRE“ projektas – tai unikali galimybė Lietuvoje prisidėti, kuriant inovatyvias socialines paslaugas ir būti tarptautinio bendradarbiavimo dalimi. Tris metus partneriai dirbs, kad sukurtų vertingus, praktika grįstus sprendimus. Todėl mokyklos mokinių vieniši tėvai dalyvaus įvairiuose susitikimuose, paskaitose apie problemas ir sunkumus vieniems auginant ir auklėjant vaikus. Bus teikiama socialinė, psichologinė pagalba, konsultacijos.

 

SOCIALINIS PROJEKTAS „ AKTION MENSCH“

VŠĮ „ Liuteronų diakonija“ nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio įgyvendina trejų metų projektą „ Vaikų ir jaunimo perspektyvios pagalbos projektą (Aktion Mensch) Tauragės regione. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais - Tauragės teritorine darbo birža, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariatu.

Projekto metu išryškėjo dažnai pasitaikanti problema - didelė dalis kaimiškose vietovėse gyvenančių jaunų žmonių (iki 18 metų) dėl nepalankių gyvenimo sąlygų, neužimtumo nebenori mokytis ir siekti profesinio tobulėjimo. Todėl šio projekto metu planuojama spręsti šią problemą tiesiogiai suteikiant jaunimui įgyti profesinių, darbinių įgūdžių, žinių užsienio partnerių organizacijose.

Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla į projektą įsijungė 2016 m. rugsėjo mėn.2017 m. birželio mėn. trys devintos klasės mokiniai turės galimybę dvi savaites praleisti Vokietijoje. Ten jie įgaus profesinių žinių, darbinių įgūdžių bendrose veiklose su Vokietijos jaunimu. Jie tobulins ne tik užsienio kalbos įgūdžius, bet ir galės gerinti socialines kompetencijas, perimti užsienyje gyvenančio jaunimo patirtį, kartu dirbant ir mokantis.