Mokyklos taryba

1.

Ramunė Urbonienė, mokytoja

2.

Nijolė Perminienė, mokytoja

3

Ilona Ruškytė, mokytoja

4.

Mingailė Marija Požėlaitė, 9 kl. mokinė

5.

Gustė Grikietytė, 9 kl. mokinė

6.

Julija Mikutaitytė, 7 kl. mokinė

7.

Jurgita Jankauskienė, mama

8.

Aušra Pažereckienė, mama

9.

Lina Račienė, mama