Mokyklos taryba

1.

Ramunė Urbonienė, mokytoja, pirmininkė

2.

Rūta Karpičienė, mokytoja

3

Rasvita Danaitienė, mokytoja

4.

Austėja Kvederytė, 10 kl. mokinė

5.

Deividas Šmatavičius, 9 kl. mokinys

6.

Neda Regesaitė, 8 kl. mokinė

7.

Jurgita Jankauskienė, mama

8.

Giedrė Samienė, mama

9.

Ligita Simonaitienė, mama