Mokyklos taryba

1.

Dangyra Sasnauskienė, pirmininkė

2.

Rasvita Danaitienė, mokytoja

3

Ilona Ruškytė, mokytoja

4.

Kristina Pranskaitytė, 10 kl. mokinė

5.

Malvina Palaitytė, 9 kl. mokinė

6.

Rimantė Štulaitė, 8 kl. mokinė

7.

Dainius Mikutaitis, tėvas

8.

Diana Štulienė, mama

9.

Audronė Vaivadienė, mama