Išorinis vertinimas

JURBARKO R. SKIRSNEMUNĖS JURGIO BALTRUŠAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS IŠORINIO VERTINIMO

 STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI:

 Vizito laikas – 2017 m. balandžio 3–6 d.
Vizito tikslas – mokyklų veiklos kokybės išorinis vertinimas.

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai

1. Mokymosi socialumas (2.3.1. –3 lygis).
2. Darbinga tvarka (2.3.2. –3 lygis).
3. Aplinkų estetiškumas (3.1.2. –4 lygis).
4. Aplinkų ergonomiškumas (3.1.2. –4 lygis).
5. Mokinių įtraukimas (3.1.3. –3 lygis).
6. Edukacinės išvykos (3.2.1. –3 lygis).
7. Optimalus išteklių paskirstymas (4.1.1. –3 lygis, nurodytas aspektas –4 lygis).
8. Pasidalyta lyderystė (4.1.2. –4 lygis).
9. Įsipareigojimas susitarimams (4.1.2. –4 lygis).
10. Mokyklos tinklaveika (4.2.3. –4 lygis).

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai

1. Pasiekimų asmeniškumas (1.2.1. –2 lygis).
2. Tikėjimas mokinių galiomis (2.2.1. –2 lygis).
3. Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas (2.2.2. –2 lygis).
4. Vertinimo kriterijų aiškumas (2.4.1. –2 lygis).
5. Vertinimo įvairovė (2.4.1 –2 lygis).

Ypatingai vertintojai mokyklą gyrė už rūpinimąsi mokiniais ir gražius bendruomenės santykius.