Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija

Rasa Vyčienė, pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Viktorija Milkutė, specialioji pedagogė;

Zita Neverdauskienė, logopedė;

Dainora Saulėnienė, mokyklos direktorė;

Rūta Čiuplienė - mokytoja;

Asta Žemaitienė, socialinė pedagogė;

Edita Teiberytė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.