Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija

Rasa Vyčienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;

Rūta Karpičienė, lietuvių kalbos mokytoja;

Laura Janutė, psichologė

Zita Makūnienė, sveikatos priežiūros specialistė;

Viktorija Milkutė, specialioji pedagogė;

Zita Neverdauskienė, logopedė;

Asta Žemaitienė, socialinė pedagogė.