Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija

Rasa Vyčienė, pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Jolita Hagemeister, specialioji pedagogė;

Zita Neverdauskienė, logopedė;

Birutė Remeikienė, biologijos mokytoja;

Dangyra Sasnauskienė, mokyklos tarybos pirmininkė;

Živilė Šiuikienė, psichologė;

Asta Žemaitienė, socialinė pedagogė.