Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).
    Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
    Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
    Projekto metu mokykla bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių.
    Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.
    Projekto vykdytojas yra Švietimo aprūpinimo centras. Daugiau informacijos apie projektą rasite: https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projekta... http://www.vedlys.smm.lt/
    Pradinių klasių mokiniams yra gautos naujos priemonės pasaulio pažinimui mokyti. Mokymo priemonių suma 2 666,84 EUR.
    Mokyklos gamtos mokslų kabinetai šiais metais taip pat pasipildė naujomis priemonėmis gamtos stebėjimams ir laboratoriniams tyrimams 5-8 klasėse vykdyti už 4 398,35 EUR.
     Projekto metu gautos mokymo priemonės aktyviai naudojamos pamokose.