2016-2017 m.m. pasiekimai

2016-2017 m.m. pasiekimai rajoniniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose

Eil. Nr.

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Dalykas

Vieta

Mokytojas

1.

Nedas Banaitis

7

Lietuvių k. (epistolinio rašinio konkursas) 

I

Jūratė Smaliukienė

2.

Pradinių klasių kvadrato komanda

3-4

Kūno kultūra

III

Jūratė Sabaliauskienė

3.

Ketvirtos klasės komanda

4

Tikyba „ Irkis į gilumą“

I

Dangyra Sasnauskienė

4.

Mingailė Marija Požėlaitė

7

Technologijos

I

Jolanta Pocienė

5.

Monika Šakaitytė

10

Technologijos

II

Vidas Burba

6.

Linas Čirvinskas

8

Technologijos

III

Jolanta Pocienė

7.

Nedas Banaitis

7

Matematikos

II

Nijolė Perminienė

8.

Erikas Matulaitis

6

Matematikos

III

Nijolė Perminienė

9.

Aivaras Adomaitis

5

Informacinių technologijų

III

Dalia Bakšienė

10.

Futbolo komanda

5-7

Kūno kultūra

III

Gražvydas Steponaitis

11.

Rimantė Štulaitė

8

Istorija
(piešinio konkursas Gedulo ir Vilties dienai atminti)

I

Karolina Kliukienė