Metodinės grupės

Mokykloje veikiančios metodinės grupės

  1. Kalbų ir socialinių mokslų metodinė grupė (pirmininkė Ramunė Urbonienė)
  2. Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė (pirmininkė Audronė Jocaitienė)
  3. Kūno kultūros, menų, dorinio ugdymo ir technologijų metodinė grupė (pirmininkė Rasa Greičiūtė)
  4. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinė grupė (pirmininkė Ilona Ruškytė)
  5. Klasės auklėtojų metodinė grupė (pirmininkė Jūratė Sabaliauskienė)

Visų metodinių grupių pirmininkai sudaro mokyklos metodinę tarybą, kuriai vadovauja pavaduotoja ugdymui Rasa Vyčienė.