Metodinės grupės

Mokykloje veikiančios metodinės grupės

  1. Kalbų ir socialinių mokslų metodinė grupė (pirmininkė Karolina Kliukienė)
  2. Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė (pirmininkė Nijolė Perminienė)
  3. Kūno kultūros, menų, dorinio ugdymo ir technologijų metodinė grupė (pirmininkė Rasa Greičiūtė)
  4. Ikimokyklinio ugdymo metodinė grupė (pirmininkėVilma Bataitienė)
  5. Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinė grupė (pirmininkė Rasa Kriščiokaitienė)
  6. Klasės auklėtojų metodinė grupė (pirmininkė Laura Kuncaitienė)

Visų metodinių grupių pirmininkai sudaro mokyklos metodinę tarybą, kuriai vadovauja pavaduotoja ugdymui Rasa Vyčienė.