Istorija

SVARBIAUSI FAKTAI IŠ MOKYKLOS ISTORIJOS

1844 m. – pirmosios rašytinės žinios apie mokyklą, rastos Skirsnemunės katalikų bažnyčios vizitacijos akte.

1912 m. – senesniųjų Skirsnemunės miestelio gyventojų teigimu tais metais mokykla jau turėjo savo pastatą.

1929 m.– pagal 1927 m. projektą pastatoma medinė mokykla (buvęs mokyklos muziejaus pastatas).

1932 m. – paskiriamas pirmasis mokyklos vedėjas B. Butkus.

1938 m. – tų metų mokyklos gyvenimą aprašo Skirsnemunės parapijos laikraštis „Mūsų parapija“. Jame pažymėta, jog „Skirsnemunėje veikia keturių komplektų mokykla“. Tais pačiais metais įsteigtas ir 5 – as skyrius.

1937–1940 m. mokykloje veikė aktyvios skautų, angelaičių, ateitininkų, pavasarininkų organizacijos.

1945-1946 m. visa mokinių veikla perorganizuojama pagal sovietinio švietimo įstatymus. Panaikinamos visos prieš karą veikusios organizacijos, vietoj jų kuriamos naujos.

1948 m. – mokykla tampa Skirsnemunės progimnazija.

1956 m. – išeina pirmoji Skirsnemunės vidurinės mokyklos abiturientų laida. Netelpama trijuose pastatuose, todėl tais metais pradedama galvoti apie naujos mokyklos pastato statybą. Tačiau daug metų projektai liko tik popieriuje.

1962 m. – nuo šių metų veikia mokyklos bendrabutis. Tuo laiku mokykla turėjo savo pagalbinį ūkį (apie 4 ha žemės), šalia bendrabučio – šiltnamį.

1985 m. – pradeda dirbti naujai pastatytame pastate 90 vietų vaikų darželis.

1989 m. rugpjūčio mėn. Skirsnemunėje vyko respublikinė kraštotyros ekspedicija, kuriai pagalbą suteikė ir mokyklos jaunieji kraštotyrininkai.

1994 m. gegužės 21 d. – mokykla įspūdinga švente paminėjo savo 150 – ties metų jubiliejų.

1996 m. – prasideda graži mokyklą baigusių devintokų tradicija: mokyklos kiemą papuošti medine skulptūra. Darbams vadovauja mokytojas V. Burba.

1998 m. gegužės 2 d. – mokyklai, minint Jurgio Baltrušaičio 125 –ąsias gimimo metines suteikiamas Jurgio Baltrušaičio vardas.

1998 m. – prasideda bendradarbiavimas su p. A. Adamkienės labdaros ir paramos fondu. Mokykloje lankosi p. A. Adamkienė ir kiti fondo nariai.

2001 m. rugsėjo 1 d. įsikuriame naujame, jaukiame mokyklos pastate.

2002 m. birželio 20 d. – mokykloje lankosi Lietuvos Respublikos prezidentas V. Adamkus ir p. A. Adamkienė.

2014 m. mokykla atšventė 170-ies metų jubiliejų.