Pasiekimai 2014-2015 m.m.

 2014-2015 m.m. pasiekimai rajoniniuose konkursuose, olimpiadose

Eil. Nr.

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Dalykas

Vieta

Mokytojas

1.

Erika Štulaitė

4

Lietuvių k. 

III

Ilona Ruškytė

2.

Nedas Banaitis

5

Matematika

III

Nijolė Perminienė

3.

Monika Šakaitytė

8

Technologijos

I

Vidas Burba

4.

Dovilė Bružauskaitė

9

Technologijos

III

Jolanta Pocienė

5.

Milda Čerauskaitė

8

Istorija

III

Vida Kraujalienė

6.

Samanta Vabalaitė

9

Rusų k.

II

Vitalija Majorovienė

7.

Patrina Brižinskaitė

6

Rusų k.

III

Vitalija Majorovienė

8.

Rimantė Štulaitė

6

Rusų k.

III

Vitalija Majorovienė

9.

Justas Adomaitis

7

Lietuvių k.

II

Jūratė Smaliukienė

10.

Futbolo komanda

6-8

Kūno kultūra

I

Gražvydas Steponaitis

11.

Pradinių klasių kvadrato komanda

3-4

Kūno kultūra

II

Jūratė Sabaliauskienė