Mokyklos tėvų taryba

  1. Simona Laurinaitienė - pirmininkė
  2. Giedrė Samienė – pavaduotoja
  3. Alina Baltrušaitienė
  4. Rita Baranauskienė
  5. Vaida Butkienė
  6. Aušra Jocaitienė
  7. Ingrida Matulaitienė
  8. Agnė Sadauskienė
  9. Neringa Sabonaitienė
  10. Aistė Tamulienė