Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Pamokos kitaip

Baigiantis mokslo metams 5-10 klasių mokiniams vyko technologijų „Pamokos kitaip“. 5-ų klasių mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje į Senovinės technikos muziejų ir G. Kriaunevičienės skiautinių parodą Jurbarko savivaldybės viešojoje bibliotekoje, atliko užduotis apie Jurbarko dvaro istoriją. 6-ų ir 7-ų klasių mokiniai išbandė augalinius dažus ir kūrė atspaudus ant tekstilės. Paskutinėse pamokose visi turėjo galimybę pasigaminti medinį knygos skirtuką su angelu pagal Kultūros paso programą, kurią vedė Šiaulių Angelo muziejaus edukatoriai.

Skirsnemunės vasaros dienos stovykla „Gera mums kartu“

     Štai ir baigėsi Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos projektas „Skirsnemunės vaikų vasaros dienos stovykla „Gera mums kartu“ (projekto Nr. JURB-LEADER-6BJV-313-2018)“. Mums tikrai gera buvo kartu! Dėkojame visiems, kas dovanojote vaikams stovyklą: VVG „Nemunas“ administracijai už kvietimą rašyti paraišką, mokyklos Direktorei už sutikimą dalį mokyklos lėšų skirti stovyklai, pradinių klasių mokytojoms, kiekvieną dieną dirbusioms su vaikais ir mokyklos mokytojoms Karolinai Kliukienei ir Daliai Bakšienei už informacijos viešinimą. GEROS JUMS VASAROS!

Žaidimai

Stovykloje „Gera mums kartu“ socialiniai, bendradarbiavimo žaidimai vyko ne tik išvažiuojamosiose edukacijose, bet ir mokyklos erdvėse, kur vaikai bendravo, bendradarbiavo, ieškojo sprendimų.

Puslapiai