Darbuotojai

Jūra Dėdinskienė – vyr. buhalterė

Zita Šimkuvienė – buhalterė

Reda Tamošaitienė – raštinės vedėja

Laimutė Rimkuvienė – rūbininkė

Daiva Pranaitienė – valytoja

Daliutė Kaminskienė – valytoja

Aida Palaitienė – valytoja

Kristina Tamulytė – valytoja

Arvidas Antanaitis – pastatų priežiūros darbininkas

Antanas Pranaitis – pastatų priežiūros darbininkas

Svetlana Šegždienė – sargė

Dalius Tamošaitis – sargas

Romualdas Titlius – sargas

Danutė Mikelaitienė – kiemsargė

Daiva Meškauskienė - auklėtojos padėjėja

Aušra Šmatauskienė – auklėtojos padėjėja

Martynas Juzėnas – inžinierius kompiuterininkas

Daiva Jančarienė - auklėtojos padėjėja

Ilona Steponaitienė - mokytojo padėjėja

Romualdas Tamulis - pastatų priežiūros darbininkas

Aistė Tamulienė - mokytojo padėjėja

Jolanta Jankauskienė - mokytojo padėjėja