Darbuotojai

Jūra Dėdinskienė – vyr. buhalterė

Danguolė Jocienė – buhalterė

Reda Tamošaitienė – raštinės vedėja

Laimutė Rimkuvienė – budėtoja

Daiva Pranaitienė – valytoja

Daliutė Kaminskienė – valytoja

Aida Palaitienė – valytoja, mokytojo padėjėja

Kristina Tamulytė – valytoja

Arvidas Antanaitis – pastatų priežiūros darbininkas

Antanas Pranaitis – pastatų priežiūros darbininkas

Svetlana Šegždienė – sargė, mokytojo padėjėja

Dalius Tamošaitis – sargas

Romualdas Titlius – sargas

Danutė Mikelaitienė – kiemsargė

Daiva Meškauskienė - mokytojo padėjėja

Aušra Šmatauskienė – mokytojo padėjėja

Martynas Juzėnas – inžinierius kompiuterininkas

Daiva Jančarienė - mokytojo padėjėja

Ilona Steponaitienė - mokytojo padėjėja

Romualdas Tamulis - pastatų priežiūros darbininkas

Aistė Tamulienė - mokytojo padėjėja

Jolanta Jankauskienė - mokytojo padėjėja

Narūnas Žakas - kiemsargis

Neringa Sabonaitienė - ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja