Pedagogai

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai:

Vilma Bataitienė - aukštesnysis, vyr. mokytoja

Greta Statkuvienė - aukštesnysis, vyr. mokytoja

Gražina Montvilienė - aukštasis, vyr. mokytoja

Vilma Matijošaitienė - aukštesnysis, vyr. mokytoja

Raimonda Pilkaitienė - aukštesnysis, vyr. mokytoja

Roma Zubavičienė - aukštesnysis,  vyr. priešmokyklinės ugdymo grupės mokytoja

Danguolė Titliuvienė - aukštasis, vyr. priešmokyklinės ugdymo grupės mokytoja

 

Pradinio ugdymo pedagogai:

Ilona Ruškytė - aukštasis, pradinių mokytoja metodininkė (1 klasė)

Rasa Kriščiokaitienė - aukštasis, pradinių klasių mokytoja metodininkė(2 klasė)

Rūta Zmejauskienė - aukštasis, vyr. pradinių klasių mokytoja (3 klasė)

Rasvita Danaitienė - aukštasis, pradinių klasių mokytoja metodininkė (4 klasė)

 

Pedagogai: 

Špokienė Algima - rusų k., aukštasis, vyr. mokytoja

Pocienė Jolanta – technologijos, aukštasis, vyr. mokytoja

Bakšienė Dalia – informacinės technologijos, aukštasis, vyr. mokytoja

Karpičienė Rūta –  lietuvių k., aukštasis, mokytoja metodininkė

Jocaitienė Audronė – chemija, aukštasis,  aukštasis, vyr. mokytoja

Jonušauskienė Dalė – muzika, aukštasis, mokytoja metodininkė

Kapačinskienė Nijolė – dailė, aukštasis, mokytoja metodininkė

Kliukienė Karolina  – istorija, aukštasis, mokytoja metodininkė; geografija, aukštasis, mokytoja

Kuncaitienė Laura– lietuvių k., aukštasis, vyr. mokytoja 

Muleikienė Asta – technologijos, aukštasis, mokytoja metodininkė

Perminienė Nijolė – matematika, aukštasis, mokytoja metodininkė

Sabaliauskienė Jūratė – biologija,  aukštasis, vyr. mokytoja

Saulėnienė Dainora – vokiečių k., istorija, aukštasis, mokytoja metodininkė

Steponaitis Gražvydas – kūno kultūra, aukštasis, vyr. mokytojas

Urbonienė Ramunė –  anglų k., aukštasis, vyr. mokytoja

Vyčienė Rasa – geografija, aukštasis, vyr. mokytoja

Žilaitienė Irma - fizika, aukštasis, vyr. mokytoja

 

 Pagalbos mokiniui specialistai:

Viktorija Milkutė – vyrspecialioji pedagogė, aukštasis

Zita Neverdauskienė – vyr. logopedė, aukštasis

Asta Žemaitienė – vyr. socialinė pedagogė, aukštasis

Laura Janutė - psichologė, aukštasis