Pedagogai

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai:

Vilma Bataitienė - aukštesnysis, vyr. auklėtoja

Greta Statkuvienė - aukštesnysis, vyr. auklėtoja

Gražina Montvilienė - aukštasis, auklėtoja

Roma Zubavičienė - aukštesnysis, priešmokyklinės ugdymo grupės pedagogė

 

Pradinio ugdymo pedagogai:

Rasa Kriščiokaitienė - aukštasis, pradinių klasių mokytoja metodininkė(1 klasė)

Rūta Zmejauskienė- aukštasis, vyr. pradinių klasių mokytoja (2 klasė)

Rasvita Danaitienė- aukštasis, pradinių klasių mokytoja metodininkė (3 klasė)

Ilona Ruškytė  - aukštasis, pradinių mokytoja metodininkė (4 klasė)

Sandra Baužienė – aukštasis, pradinių klasių anglų k. mokytoja

 

Pedagogai: 

Ambrutaitytė Daiva - rusų k., aukštasis, mokytoja

Burba Vidas – technologijos, aukštasis, vyr. mokytojas

Bakšienė Dalia – informacinės technologijos, aukštasis, vyr. mokytoja

Jocaitienė Audronė – chemija, aukštasis,  aukštasis, vyr. mokytoja

Jonušauskienė Dalė – muzika, aukštasis, mokytoja metodininkė

Kliukienė Karolina  – istorija, aukštasis, vyr. mokytoja

Klangauskas Gediminas - istorija, aukštasis, mokytojas metodininkas

Miliuvienė Laima – fizika, aukštasis, mokytoja

Janauskaitė Ieva – šokio mokytoja, aukštasis

Majorovienė Vitalija – rusų k., aukštasis, mokytoja metodininkė

Kuncaitienė Laura– lietuvių k., aukštasis, vyr. mokytoja 

Perminienė Nijolė – matematika, aukštasis, mokytoja metodininkė

Kapačinskienė Nijolė – dailė, aukštasis, mokytoja metodininkė

Muleikienė Asta – technologijos, aukštasis, mokytoja metodininkė

Sabaliauskienė Jūratė – biologija,  aukštasis, mokytoja

Saulėnienė Dainora – vokiečių k., istorija, aukštasis, mokytoja metodininkė

Smaliukienė Jūratė –  lietuvių k., aukštasis, vyr. mokytoja

Steponaitis Gražvydas – kūno kultūra, aukštasis, vyr. mokytojas

Urbonienė Ramunė –  anglų k., aukštasis, vyr. mokytoja

Vyčienė Rasa – geografija, aukštasis, vyr. mokytoja

 

 Pagalbos mokiniui specialistai:

Viktorija Milkutė – specialioji pedagogė, aukštasis

Zita Neverdauskienė – vyr. logopedė, aukštasis

Živilė Šiuikienė – psichologė, aukštasis

Asta Žemaitienė – vyr. socialinė pedagogė, aukštasis