Pedagogai

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai:

Vilma Bataitienė - aukštesnysis, vyr. auklėtoja

Greta Statkuvienė - aukštesnysis, vyr. auklėtoja

Gražina Montvilienė - aukštasis, auklėtoja

Vilma Matijošaitienė - aukštesnysis, auklėtoja

Raimonda Pilkaitienė - aukštesnysis, auklėtoja

Roma Zubavičienė - aukštesnysis,  vyr. priešmokyklinės ugdymo grupės pedagogė

Danguolė Titliuvienė - aukštasis, vyr. priešmokyklinės ugdymo grupės pedagogė

 

Pradinio ugdymo pedagogai:

Rūta Zmejauskienė - aukštasis, vyr. pradinių klasių mokytoja (1 klasė)

Rasvita Danaitienė - aukštasis, pradinių klasių mokytoja metodininkė (2 klasė)

Ilona Ruškytė - aukštasis, pradinių mokytoja metodininkė (3klasė)

Rasa Kriščiokaitienė - aukštasis, pradinių klasių mokytoja metodininkė(4 klasė)

Sandra Baužienė – aukštasis, pradinių klasių anglų k. mokytoja

 

Pedagogai: 

Špokienė Algima - rusų k., aukštasis, vyr. mokytoja

Pocienė Jolanta – technologijos, aukštasis, vyr. mokytoja

Bakšienė Dalia – informacinės technologijos, aukštasis, vyr. mokytoja

Karpičienė Rūta –  lietuvių k., aukštasis, mokytoja metodininkė

Janauskaitė Ieva – šokio mokytoja, aukštasis, vyr. mokytoja

Jocaitienė Audronė – chemija, aukštasis,  aukštasis, vyr. mokytoja

Jonušauskienė Dalė – muzika, aukštasis, mokytoja metodininkė

Kapačinskienė Nijolė – dailė, aukštasis, mokytoja metodininkė

Kliukienė Karolina  – istorija, aukštasis, mokytoja metodininkė

Kuncaitienė Laura– lietuvių k., aukštasis, vyr. mokytoja 

Miliuvienė Laima – fizika, aukštasis, mokytoja (vaiko auginimo atostogose)

Muleikienė Asta – technologijos, aukštasis, mokytoja metodininkė

Perminienė Nijolė – matematika, aukštasis, mokytoja metodininkė

Sabaliauskienė Jūratė – biologija,  aukštasis, vyr. mokytoja

Saulėnienė Dainora – vokiečių k., istorija, aukštasis, mokytoja metodininkė

Steponaitis Gražvydas – kūno kultūra, aukštasis, vyr. mokytojas

Urbonienė Ramunė –  anglų k., aukštasis, vyr. mokytoja

Vyčienė Rasa – geografija, aukštasis, vyr. mokytoja

Žilaitienė Irma - fizika, aukštasis, vyr. mokytoja

 

 Pagalbos mokiniui specialistai:

Upė Ernesta Gvozdė - psichologo asistentė, aukštasis

Viktorija Milkutė – specialioji pedagogė, aukštasis

Zita Neverdauskienė – vyr. logopedė, aukštasis

Asta Žemaitienė – vyr. socialinė pedagogė, aukštasis